Kategoria Archiwum: JavaScript

Skrypt Ograniczający Ilość Wpisanych Znaków w textarea

Zamieszczając formularz na stronie www i oddając go do dyspozycji użytkownikom odwiedzającym witrynę, nie rzadko wypadało by ograniczyć długość wprowadzanego tekstu w polu textarea, bądź też input, aby użytkownik przekazał nam zwięźle informacje bez niepotrzebnych opisów, których tak naprawdę nikomu nie chce się później czytać.

Oto prosty skrypt ograniczający ilość wpisywanych znaków w wybranym przez nas polu:

function countTextareaSigns(textAreaID, counterID, maxLength){
  var txtArea = document.getElementById(textAreaID);
  var counter = document.getElementById(counterID);
  var txtValue, txtLength;

  //sprawdzenie czy na stronie znajdują się elementy o podanych ID
  if(txtArea && counter){

    //sprawdzenie czy maksymalna ilość znaków nie jest wprowadzona w postaci 'string'
    if(typeof maxLength == 'string'){
      maxLength = parseInt(maxLength);
    }

    //inicjacja wartości pola 'counter'
    counter.innerHTML = maxLength - txtArea.value.length;

    //sprawdzenie długości tekstu przy wpisywaniu nowego zanku
    addEvt(txtArea, 'keydown', function(){
      txtValue = txtArea.value;
      txtLength = txtValue.length

      if(txtLength > maxLength){
        txtArea.value = txtValue.substr(0, maxLength);
      }
      counter.innerHTML = maxLength - txtArea.value.length;
    });

    //sparawdzenie długości tekstu po wpisaniu nowego znaku
    addEvt(txtArea, 'keyup', function(){
      txtValue = txtArea.value;
      txtLength = txtValue.length

      if(txtLength > maxLength){
        txtArea.value = txtValue.substr(0, maxLength);
      }
      counter.innerHTML = maxLength - txtArea.value.length;
    });

    //sprawdzenie długości tekstu w chwili gdy nastąpi zmiana w polu (istotne podczas wklejania tekstu)
    addEvt(txtArea, 'change', function(){
      txtValue = txtArea.value;
      txtLength = txtValue.length

      if(txtLength > maxLength){
        txtArea.value = txtValue.substr(0, maxLength);
      }
      counter.innerHTML = maxLength - txtArea.value.length;
    });
  }
}

//funkcja dodająca obsługę zdarzeń niezależnie od rodzaju przeglądarki (cross browser event listener)
function addEvt(element, evt, funct){
  if(element.addEventListener){
    return element.addEventListener(evt, funct, false);
  }
  if(element.attachEvent){
    return element.attachEvent('on'+evt, funct);
  }
}

//inicjacja skryptu na stronie przy załadowaniu strony
addEvt(window, 'load', function(){
  countTextareaSigns('my_textarea', 'my_counter', 50)
});