Program Comenius

Nasza firma jest patronem medialnym Projektu Szkół w programie Comenius.
Jest to świetna inicjatywa Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 11 w Tarnowie, zrzeszająca Szkoły Podstawowe z Czech, Grecji, Włoch, Słowacji i Hiszpanii. Projekt ma na celu wymianę zdjęć, prezentacji multimedialnych i innych materiałów dotyczących kultur w których żyją, miast, tradycji oraz całego „ich świata”.
Oby więcej takich inicjatyw dla naszych dzieci !

Dodaj komentarz